Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Specialistas

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius, žinoti Kelių eismo taisykles ir griežtai jų laikytis.
6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ja remiantis rengti išvadas, pasiūlymus bei reikiamus dokumentus. 
8. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
9. Būti pareigingam, kruopščiam, darbščiam, gebėti bendrauti.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Vairuoti lengvąjį automobilį, laikyti jį saugojimui skirtoje vietoje ir nuolat prižiūrėti automobilio techninę būklę, jo komplektiškumą.
11. Vežti teisėjus, Teismo darbuotojus įvairiais atstumais ir užtikrinti jų saugumą.
12. Laiku sutvarkyti degalų apskaitos dokumentus ir atsiskaityti už sunaudotus degalus, tausoti ir efektyviai naudoti automobilio eksploatacijai skirtas lėšas.
13. Tvarkyti su tarnybinių automobilių draudimais susijusius dokumentus.
14. Savo jėgomis šalinti atsiradusius nedidelius Teismo automobilių gedimus.
15. Laikytis Teismo kanclerio patvirtintų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimosi Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme tvarkos aprašo reikalavimų.
16. Padėti vykdyti Teismo personalo materialinį–techninį aprūpinimą. 
17. Padėti organizuoti Teismo pastato ir patalpų priežiūrą ir remontą. 
18. Esant būtinybei, teismo kanclerio ar skyriaus vedėjo nurodymu atlikti smulkius patalpų remonto darbus;
19. Dalyvauti atliekant Teismo materialinių vertybių inventorizaciją ir nurašymą.
20. Padėti užtikrinti tinkamą Teismo patalpų, turto ir teritorijos apsaugą.
21. Padėti organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą Teismo patalpose ir teritorijoje.
22. Organizuoti ir vykdyti nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto išardymą ir likvidavimą.
23. Atlikti smulkų baldų remontą, montuoti naujus baldus, keisti ir remontuoti durų spynas;
24. Prižiūrėti sanitarinių įrengimų, vandens čiaupų ir kitą santechninę įrangą, pagal galimybes atlikti jų remonto darbus; 
25. Papildyti sanitarinius mazgus higienos priemonėmis (vienkartiniais rankšluosčiais, tualetiniu popieriumi, muilu, oro gaivikliais ir kt.);
26. Papildyti virtuvėlę vienkartiniais rankšluosčiais, indų plovikliu, kempinėlėmis ir kt.; 
27. Prižiūrėti želdinius ir gėlynus, iškilus poreikiui atlikti apželdinimo darbus;
28. Nustatytu laiku išnešti į Vilniaus apygardos administracinį teismą bylas bei kitą korespondenciją. 
29. Vykdyti kitus Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus vedėjo, Teismo kanclerio ar Teismo pirmininko su Teismo veikla susijusius pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

30. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus vedėjui.