Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Naujienos

LVAT panaikino VTEK sprendimą dėl buvusio Operos ir baleto teatro vadovo

LVAT panaikino VTEK sprendimą dėl buvusio Operos ir baleto teatro vadovo
2020-10-14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs administracinę bylą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimo, kuriuo buvęs Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas G. K. buvo pripažintas pažeidęs tarnybinę etiką, pareiškėjo G. K. apeliacinį skundą patenkino ir panaikino ginčijamą VTEK sprendimą, kaip pažeidžiantį pareiškėjo teises į tinkamą teisinį procesą.

LVAT sprendime nurodė, kad VTEK, priimdama sprendimus, turinčius reikšmingą įtaką ir asmeniui galinčius sukelti įvairaus pobūdžio pasekmes, paveikiančias profesinį asmens gyvenimą bei reputaciją, savo veikloje privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir bendraisiais teisės principais, turinčiais užtikrinti asmenų teisę į tinkamas procedūras. Asmenų teisės į tinkamą teisinį procesą užtikrinimas VTEK priimant sprendimus yra reikšmingas dėl šios institucijos nagrinėjamų klausimų pobūdžio ir dėl to, kad šiai institucijai yra suteikta plati kompetencija vertinti įvairių sričių valdžios įstaigose dirbančių asmenų etišką / neetišką elgesį.

Anot LVAT, pareiškėjas nebuvo tinkamai informuotas apie VTEK atliekamą tyrimą, tokiu būdu buvo neužtikrintas gero administravimo principo veikimas ir pareiškėjo teisė būti išklausytam, pareiškėjas negalėjo iki sprendimo, galinčio neigiamai paveikti jo interesus, tinkamai ir veiksmingai pareikšti savo nuomonę, paaiškinti reikšmingas aplinkybes.

LVAT sprendime taip pat pabrėžta, jog nagrinėjamu atveju buvo pažeistas teisės į gynybą principas, gero administravimo principas, inter alia suponuojantis teisę, jog asmens reikalai institucijoje būtų tvarkomi nešališkai, dėl to, jog pareiškėjo klausimą dėl tarnybinės etikos pažeidimo išnagrinėjo institucija, kurios narių (pirmininko) skyrimo aplinkybės, pozicijos nenuoseklumas, tyrimo eiga nesudarė nepriklausomos ir nešališkos institucijos įspūdžio, taigi institucija neatitiko nepriklausomumo ir nešališkumo reikalavimų.

Išplėstinė LVAT teisėjų kolegija, akcentavusi tai, jog VTEK, kaip viešojo administravimo subjektui yra keliami skaidrumo, nešališkumo ir objektyvumo reikalavimai, konstatavo, jog Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nesilaikymas ir neteisėtas VTEK pirmininko įgaliojimų atlikimas pareiškėjo pažeidimo tyrimo VTEK metu, papildomos aplinkybės dėl institucijos neatitikimo nepriklausomumo ir nešališkumo reikalavimams, taip pat tai, kad buvo pažeista pareiškėjo teisė būti išklausytam, suponuoja tai, jog VTEK sprendimo panaikinimas yra būtina ir adekvati pareiškėjo pažeistų teisių gynimo priemonė.

Šis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas
. Administracinės bylos Nr. eA-3419-602/2020.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata