Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo kancleris

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įgyvendina Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 106 ir kituose straipsniuose bei kituose teisės aktuose teismo kancleriui nustatytas funkcijas. 

2. Koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių teismo administracijos padalinių veiklą bei tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą. 

3. Koordinuoja teismo biudžeto projekto rengimą ir kontroliuoja teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą bei teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą. 

4. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. 

5. Teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

6. Užtikrina informacijos teismo pirmininkui pateikimą laiku teismo administravimo sprendimams priimti, teikia siūlymus dėl veiklos organizavimo tobulinimo. 

7. Užtikrina jam pavaldžių teismo administracijos padalinių funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams. 

8. Užtikrina, kad teismo ištekliai būtų valdomi teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

10.Rengia teisės aktų projektus, derina ir tvirtina administracinių padalinių parengtus teisės aktus, priima sprendimus dėl jų įgyvendinimo.

  • 11. Koordinuoja teismo tarptautinių ryšių palaikymą, teismo reprezentacinių renginių organizavimą.
  • 12. Teikia teisines išvadas vidaus administravimo klausimais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;

1.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. studijų kryptis – teisė;

1.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;

1.8. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

2. kalbos mokėjimo lygis – C1.