Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo metiniai pranešimai

   

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, formuojančiam ir plėtojančiam teisės taikymo bei aiškinimo praktiką administracinių ginčų srityje, apžvelgiamais 2017 metais,kaip ir kasmet, teko nagrinėti įvairaus pobūdžio bylas – didžiausią kiekį sudarė kalinimo sąlygų bei neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atlyginimo bylos, padaugėjo bylų dėl užsieniečių teisinės padėties ir prieglobsčio, auga ir tampa vis įvairesnis socialinės apsaugos klausimų spektras. 2017 metais išryškėjo rinkliavų už atliekų tvarkymą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos bylų mažėjimo tendencija. Kitų ginčų srautai išlieka daugmaž panašūs, kaip ir praėjusiais metais. Teismo jurisdikcinė veikla daugeliu atveju susijusi su sudėtingais, kompleksiniais (be kitako, apimančiais tiek nacionalinės, tiek tarptautinės bei Europos Sąjungos teisę), visai visuomenei ypatingai aktualiais, jautrias tam tikrų asmenų grupių teises bei pareigas liečiančiais teisiniais aspektais. 2017 metais Teismas turėjo progą plačiai ir gausiai pasisakyti dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, mokesčių, socialinės apsaugos, užsieniečių teisinės padėties, valstybės tarnybos, konkurencijos, žalos atlyginimo, administracinių bylų teisenos srityse, kurios šiame pranešime apžvelgiamos išsamiau.

Pateikiame jums išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima susipažinti su 2017 metų teismo praktikos apžvalga.

Gerbiamieji,

tęsdami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tradiciją atsiskaityti visuomenei už nuveiktus praėjusių metų darbus, pristatome jums 2016 metų jurisdikcinę bei nejurisdikcinę veiklą atspindinčius leidinius.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 metų veiklos apžvalga – tai trumpasis teismo metinio pranešimo variantas, kuris supažindins jus su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 metų veikla, bylų statistika, teisėjais, LVAT praktikos tendencijomis bei reikšmingais teismo išaiškinimais. Leidinyje taip pat pristatomi visi Lietuvos apygardų administraciniai teismai, 2016 metų administracinių teismų naujovės.

Pateikiame jums ir išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima susipažinti su 2016 metų teismo praktikos apžvalga.

Tikimės, kad šie leidiniai leis išsamiau susipažinti su LVAT veikla, suformuota praktika bei geriau suvokti administracinių teismų veiklos specifiką.

 

Pagarbiai
Irmantas Jarukaitis

Gerbiamieji,

džiaugiamės pristatydami Jums leidinį, parengtą tęsiant teismo tradiciją atsiskaityti visuomenei už praėjusiais metais nuveiktus darbus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 metų veiklos apžvalga – tai trumpasis teismo metinio pranešimo variantas, kuris supažindins Jus su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 metų veikla, siekiais, bylų statistika, teisėjais, pagrindinėmis nagrinėjamų ginčų kategorijomis. Leidinyje taip pat pristatomi visi Lietuvos apygardų administraciniai teismai, 2015 metų administracinės teisės naujovės.

Kasmet pateikiame ir išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima susipažinti su 2015 metų teismo praktikos apžvalga.

Tikimės, kad Jūs susidomėsite mūsų leidiniu.

Pagarbiai
Irmantas Jarukaitis

 

2014 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

 

 

2013 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

 

 

2012 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

 

2011 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

2010 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

2009 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

2008 metų metinis pranešimas

2007 metų metinis pranešimas

2006 metų metinis pranešimas

2005 metų metinis pranešimas

2004 metų metinis pranešimas

2003 metų metinis pranešimas